Protokoll från styrelsemöten och årsstämma

Om du är medlem i TOMER så har du möjlighet att få alla protokoll mailade till dig.

För att få det behöver vi få din mailadress, medlemsnummer samt godkännande till att du läggs i vår maillista för protokoll.

Fyll i formuläret nedan.

Jag vill få protokoll från möten och årsstämma och vill ingå i mailinglistan