Vår branchtidning - Torg och Marknadsnytt

TOMER ger ut branschtidningen Torg och Marknadsnytt fyra gånger per år.

Tidningen distribueras varje år den 10 mars, 10 juni, 10 september och 10 december.

Lösnummerpris 60:-.
Helårsprenumeration 2016 kostar 190kr.

REDAKTIONSKOMMITÉ

Tony Nilsson, ansvarig utgivare Tel: 08-604 60 64, 070-595 83 48, e-post: tony@tomer.se

Agne Johansson Tel: 0481-109 24 e-post: agne@tomer.se

Carina Söderman Tel: 08-7335010, 0708-285511, e-post: carina@tomer.se

Liliane Carlsson, Mobil: 070–344 23 42,Fax: 0141-20 85 12 E-post: liliane@tomer.se

REDAKTION:

Torg- och Marknadsnytt, Björke 4, 432 92 Varberg

Jan Söderlind, redaktör

Tel/fax: 0340-62 05 29, 070-322 58 10, e-post: jsmedia@bahnhof.se

Marie Hedberg, layout

Norra Strandvägen 7, 473 34 Henån Tel: 0304-371 20, 0708-79 05 92 e-post: marie.hedberg@fotoochform.se 

 

För annons och reklam i tidningen kontakta

TOMERs medlemmar erhåller 10 % rabatt om medl.nr anges vid annonsbeställning.
I övrigt utgår mängdrabatt 10 % vid beställning av annons i minst 4 nr. i följd. Rabatten dras på sista fakturan.