Vår branchtidning - Torg och Marknadsnytt

TOMER ger ut branschtidningen

Torg och Marknadsnytt fyra gånger per år.

Tidningen distribueras varje år den 17 mars, 17 juni, 17 september och 17 december.

Lösnummerpris 60:-.
Helårsprenumeration 2020 kostar 190kr.

REDAKTIONSKOMMITÉ

Agne Johansson, ansvarig utgivare Tel: 0481-109 24 e-post: agne@tomer.se

Tony Nilsson, Tel: 08-604 60 64, 070-595 83 48, e-post: 

Jan-Erik Hörnfeldt, Tel: 0660-37 11 33, 070-579 48 65, e-post: jan-erik@tomer.se

Liliane Carlsson, Mobil: 070–344 23 42, e-post: liliane@tomer.se

REDAKTION:

Torg- och Marknadsnytt, 

Tore Tobiasson, redaktör  tore.tobiasson@gmail.com

Nygatan 28, 432 36 Varberg

Mobil: 073 380 4248

Marie Hedberg, layout

Norra Strandvägen 7, 473 34 Henån, Mobil: 0708-79 05 92 e-post: marie.hedberg@fotoochform.se 

 

För annons och reklam i tidningen kontakta

TOMERs medlemmar erhåller 10 % rabatt om medl.nr anges vid annonsbeställning.
I övrigt utgår mängdrabatt 10 % vid beställning av annons i minst 4 nr. i följd. Rabatten dras på sista fakturan.