Vår branchtidning - Torg och Marknadsnytt

TOMER ger ut branschtidningen

Torg och Marknadsnytt fyra gånger per år.

Tidningen distribueras varje år den 10 mars, 10 juni, 10 september och 10 december.

Lösnummerpris 60:-.
Helårsprenumeration 2019 kostar 190kr.

REDAKTIONSKOMMITÉ

Agne Johansson, ansvarig utgivare Tel: 0481-109 24 e-post: agne@tomer.se

Tony Nilsson, Tel: 08-604 60 64, 070-595 83 48, e-post: tony@tomer.se

Jan-Erik Hörnfeldt, Tel: 0660-37 11 33, 070-579 48 65, e-post: jan-erik@tomer.se

Liliane Carlsson, Mobil: 070–344 23 42, e-post: liliane@tomer.se

REDAKTION:

Torg- och Marknadsnytt, c/o Frilansarna, Erik Dahlbergsgatan 9, 411 26 Göteborg

Claes Hindenfeldt, redaktör

Mobil: 0736 89 85 30, e-post: hindenfeldt@tele2.se

Marie Hedberg, layout

Norra Strandvägen 7, 473 34 Henån, Mobil: 0708-79 05 92 e-post: marie.hedberg@fotoochform.se 

 

För annons och reklam i tidningen kontakta

TOMERs medlemmar erhåller 10 % rabatt om medl.nr anges vid annonsbeställning.
I övrigt utgår mängdrabatt 10 % vid beställning av annons i minst 4 nr. i följd. Rabatten dras på sista fakturan.