Vår branchtidning - Torg och Marknadsnytt

TOMER ger ut branschtidningen

Torg och Marknadsnytt fyra gånger per år.

Tidningen distribueras varje år den 17 mars, 17 juni, 17 september och 17 december.

Vi pausar tidningen under år 2021

Redaktionskommitté:

 Agne Johansson, ansvarig utgivare Tel: 0481-109 24 e-post: agne@tomer.se

Jan-Erik Hörnfeldt, Tel: 0660-37 11 33, 070-579 48 65, e-post: jan-erik@tomer.se

Liliane Carlsson, Mobil: 070–344 23 42, e-post: liliane@tomer.se

REDAKTION:

Torg- och Marknadsnytt, 

Tore Tobiasson, redaktör  tore.tobiasson@gmail.com

Nygatan 28, 432 36 Varberg

Mobil: 073 380 4248

Marie Hedberg, layout

Norra Strandvägen 7, 473 34 Henån, Mobil: 0708-79 05 92 e-post: marie.hedberg@fotoochform.se 

 

För annons och reklam i tidningen kontakta

TOMERs medlemmar erhåller 10 % rabatt om medl.nr anges vid annonsbeställning.
I övrigt utgår mängdrabatt 10 % vid beställning av annons i minst 4 nr. i följd. Rabatten dras på sista fakturan.