Regionombuden är tillbaka

Efter tre års frånvaro är nu regionombuden tillbaka. Behoven av ombud har aktualiserats i flera sammanhang. En motion om regionsombud bifölls av en enig stämma.

På konstituerande möte den 22 januari så valdes nedanstående personer till regionsombud. Vi ser även fram emot att flera personer vill hjälpa till och dela på arbetet. Hör av er till, Eva, på TOMERs kontor. eva@tomer.se

Region södra: Agne Johansson och Stig Persson

Region mellersta: Cerry Sandberg, Lasse Öhman, Lars-Uno Pettersson

Region norra: Guido Carinci, Jan-Erik Hörnfeldt och Lars Friberg