HAR DU SOM KNALLE VERKLIGEN RÅD ATT INTE VARA MED?

Vi är en företagarförening, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen och rättigheter i samband med torg- och marknadshandel
Vi ska tillsammans förändra vår arbetssituation till det bättre
Vi har en knalleförsäkring speciellt för egenföretagare inom den ambulerande handeln.
Vi vill agera för ett fritt och seriöst näringsliv, med fritt varusortiment och med fri konkurrens.
TOMER räknar idag ca. 350 medlemmar, allt från enskild firma till aktiebolag.
TOMER är en representativ förening som företräder den ambulerade handeln i många frågor. Det sker i överläggningar med regering, myndigheter och politiker.

 

Tack alla som kom och medverkade på årets stämma på  fredagen den 18 januari 2019

Här är den nya styrelsen samt valberedningen.

Nedre raden från vänster: Rune Nilsson, Carina Söderman, Per Holmström.

Andra raden: Inger Lundevall-Sandberg, Liliane Carlsson.

Tredje raden: Guido Carinci, Kristi Hammarsten, Lars-Uno Pettersson, Agne Johansson, Per Sandberg.

Fjärde raden: Peter Aljafari, Peter Janson, Lasse Öhman, Tony Nilsson