Valberedningen består av följande personer:

Cerry Sandberg

Sammankallande

Bergsvägen 18, 141 71 SEGELTORP

Tfn: 08-646 44 34, 070-774 57 16  Mail: cerrysandberg@hotmail.com

Lasse Öhman

Rådmansövägen 476, 760 15 GRÄDDÖ. 

Tfn 0176 - 408 96, 070 - 600 65 50

Kristi Aus Hammarsten

Västlunda Västansjö 732 97 Arboga

Tfn 070-323 16 89

 Peter Jansson

Salbovägen 4, 733 63 Salbohed

Telefon: 070 - 736 36 91