TOMERs marknadsguide

 

Marknadsguiden kommer ut varje år i slutet av januari. Alla TOMER medlemmar får marknadsguiden per post.

Marknadsguiden är enkel att ha med sig under resor ute på marknader och torg.

Den trycks i A5 format och kostar 300 kr inklusive moms och porto.


Du kan också köpa Marknadsguiden 2020 och en prenumeration på vår branchtidning, Torg och Marknadsnytt,

4 nr under 2020 i ett paket för 490 kr.

 

Annonsering i marknadsguiden

Annonsplats finns både i guide och tidning.
För annons och reklam i guiden skicka ett mail till